top of page

טקס חגורות מדריכים ובוגרים TAMO JUNTO

אירוע הקיץ של המדריכים והבוגרים 2024
סדנאות | מופעים | טקס חגורות | ועוד!
17:00 - 17:30 - התכנסות
17:30 - 18:30 - סדנאות עם מסטרה קיבי Mestre Kibe
לתלמידי כיתות א' ומעלה.
18:30 - 19:00 - מעגלי קפוארה פתוחים לכולם.
19:00 - 20:30 - טקס חגורות ומופע.


**לנרשמים ליום האירוע -השתתפות בסדנא + חולצת אירוע + זוג כרטיסים למופע**

מיקום האירוע -  משק הברון, מזכרת בתיה

 


עלות 130 ש"ח 

3.7  רביעי

רק טקס
tamojunto2.jpg
4.7 יום חמישי
19:00 - 21:00 - סדנאות עם
מסטרה קיבי Mestre Kibe
מסטרה ג'יני Mestra Dini

מיקום הסדנאות - אולם הספורט רבין, מזכרת בתיה

5.7 יום שישי
11:00 - 12:30 - סדנאות מדריכים ובוגרים28

עם מסטרה קיבי Mestre Kibe
12:30 - 13:30 - הודות פתוחות.


מיקום הסדנאות - משכן לאומנויות רח' ישראל שמיד, נס ציונה


עלות סדנא בודדת 150 ש"ח

 עלות רביעי + חמישי + שישי  400 ש"ח 
**לנרשמים לכל האירועים  -השתתפות בכל הסדנאות + חולצת אירוע + זוג כרטיסים למופע**

3-4-5.7   רביעי - חמישי - שישי

כל האירוע

הרשמה למשתתפי הטקס -  אירוע מלא + חגורה

הרשמה עבור תלמידים שמקבלים חגורה.
** כוללת השתתפות בכל ימי הסדנאות + חולצת אירוע + זוג כרטיסים למופע + חגורה**


 עלות  530 ש"ח 
תלמידים
bottom of page